Swisspers Dual Cosmetic Cotton Tips 100 Pcs.
9329414000224 | 284 views
In stock
฿119.-
สำลีก้านเช็ดรอบดวงตา 100 ก้าน ปลายด้านหนึ่งแหลม อีกด้านแบน ใช้เช็ดเครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตา

รายละเอียด

Dual Cosmetic Cotton Tips จาก Swisspers สำลีก้านเช็ดรอบดวงตา 100 ก้าน ทำจากใยฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ออกแบบให้เหมาะ

กับการเช็ดเครื่องสำอางรอบดวงตา ปลายด้านหนึ่งแหลม อีกด้านแบน สะดวกต่อการใช้งานในพื้นที่แตกต่างกัน

ปริมาณ : 100 ชิ้น/กล่อง

วิธีใช้ : ใช้ปลายสำลีทำความสะอาดเช็ดเครื่องสำอางรอบดวงตา

คะแนนเฉลี่ยสินค้า

0.0 จาก 5 คะแนน

ความคิดเห็นลูกค้า